Wpływ promieniowania jonizującego na płód lub zarodek

Badając wpływ promieniowania jonizującego na płód lub zarodek najważniejsza jest wstępna ocena w jakim momencie zadziałało promieniowanie jonizujące. Napromieniowanie zygoty lub zarodka jeszcze przed zagnieżdżeniem się w macicy najprawdopodobniej doprowadzi do jego zniszczenia. W okresie tym może dojść również do nieprawidłowego zagnieżdżenia się jaja, niewłaściwego uformowania łożyska oraz wczesnych wad rozwojowych.

Kolejnym newralgicznym punktem jest okres między 2 a 6 tygodniem ciąży, kiedy zachodzą procesy organogenezy (wykształcania zawiązków narządów, ich właściwej budowy oraz lokalizacji). Napromieniowanie w tym okresie może wiązać się z powstaniem wielu wad wrodzonych, które mogą być na tyle poważne, iż doprowadzą do śmierci płodu jeszcze w brzuchu matki lub w okresie okołoporodowym. Najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania narządy to: ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, w następnej kolejności szkielet i układ moczowo-płciowy.

Oprócz zaburzeń w dojrzewaniu tkanek i narządów prowadzących do zmian rozwojowych, promieniowanie może spowodować również zmiany takie jak u dorosłego człowieka - powstanie defektów genetycznych w pojedynczych komórkach oraz nowotworzenie.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Promieniowanie jonizujące » Wpływ promieniowania jonizującego na płód lub zarodek