Zabiegi w radiologii zabiegowej przeprowadzane na drogach żółciowych

Radiologia zabiegowa zajmuje się przeprowadzaniem szeregu procedur na drogach żółciowych z dojścia przez skórnego lub naczyniowego. Głównym wskazaniem jest zastój w drogach żółciowych, który może być spowodowany ich zwężeniem lub niedrożnością w przebiegu choroby nowotworowej, procesu zapalnego oraz kamicy dróg żółciowych. Powikłaniem zabiegu może być zapalenie oraz ropnie dróg żółciowych.

Drenaże odbarczające to postępowanie paliatywne, mające na celu jedynie odprowadzenie żółci z poszerzonych dróg żółciowych przez cewnik wprowadzony do nich przez skórę oraz przez wątrobę, bez wpływu przyczynowego. Zabieg ten stosuje się często przed leczeniem chirurgicznym.

Plastyka balonowa polega na przezwątrobowym wprowadzeniu i umieszczeniu w zwężonych przewodach żółciowych cewnika z balonem, którego napełnianie rozszerza wybrane odcinki (analogicznie do angioplastyki naczyniowej).

Protezowanie to umieszczenie stentów (podobnych do stentów naczyniowych) w poszerzonych już wcześniej na drodze plastyki balonowej odcinkach dróg żółciowych. Stosowane jest przede wszystkim przy zwężeniach powstałych w przebiegu procesu nowotworowego.

Usuwanie złogów żółciowych, które możliwe jest przez kanał pozostawiony po drenie założonym w trakcie śródoperacyjnej cholangiografii. Zabieg wykonuje się do 3-4 tygodni po operacji. Za pomocą cewnika radiologicznego wprowadzonego w miejsce drenu, chwyta się złóg w specjalny stalowy koszyczek i wyciąga się go na zewnątrz. Zaletą procedury jest możliwość wykonania jej bez znieczulenia i hospitalizacji.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Radiologia zabiegowa » Zabiegi w radiologii zabiegowej przeprowadzane na drogach żółciowych