Zabiegi w radiologii zabiegowej przeprowadzane na przełyku

Radiologia zabiegowa zajmuje się przede wszystkim implantacją stentów lub stent-graftów w zwężeniach przełyku o etiologii nowotworowej (nie nadających się do leczenia operacyjnego). Rzadziej stosuje się ją w leczeniu przetok przełykowych, zwężeń nienowotworowych opornych na leczenie plastyką, czy przy wznowie procesu nowotworowego w przełyku po przebytej operacji chirurgicznej.

Idea zabiegu jest taka sama, jak w pozostałych plastykach – zwężenie pokonuje się prowadnikiem naczyniowym pod kontrolą rentgenokamery, a następnie podaje się środek cieniujący w celu umiejscowienia nacieku nowotworowego. Po zlokalizowaniu zwężenia wprowadza się samorozprężalny stent.

Procedura może powikłać się krwotokiem, przemieszczeniem się stenu, np. do żołądka oraz ponownym zwężeniem przełyku po wrastaniu mas nowotworowych w obszar stentu.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Radiologia zabiegowa » Zabiegi w radiologii zabiegowej przeprowadzane na przełyku