Zagęszczenia w pęcherzykach płucnych

Zagęszczenia w pęcherzykach płucnych oznaczają w istocie nie tylko zagęszczenia fizjologicznej wydzieliny, ale także pojawienie się w świetle pęcherzyków płucnych patologicznych płynów takich jak: przesięk, wysięk czy krew. Mogą także pojawić się nacieki komórkowe. Przyczyną tej patologii są głównie zaburzenia układu sercowo-naczyniwego (obrzęk, nadciśnienie płucne), choroby płuc (zapalenie, gruźlica, krwiak, zator, zawał) oraz choroby ogólnoustrojowe (przewodnienie, posocznica).

Obraz radiologiczny jest praktycznie taki sam niezależnie od rodzaju płynu, a jedynie lokalizacja i rozległość zmian oraz dynamika rozwoju patologii mogą sugerować wstępne rozpoznanie. Cechą wspólną wszystkich zmian pęcherzykowych jest brak wpływu na ogólny zarys płuca i jego objętość.

Jeżeli zagęszczenia obejmują cały płat lub jego segment powodują jednolite zacienienie na określonym, zazwyczaj dobrze ograniczonym fragmencie płuca, którego zarysy wyznaczane są przez fizjologiczne granice obszarów anatomicznych obszarów. Jeżeli zagęszczenie są ogniskowe - pojedyncze lub mnogie - uwidocznione są jako okrągłe obszary o nieostrych zarysach, przypominające plamę.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Zagęszczenia w pęcherzykach płucnych