Zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych

Objawy bezpośrednie zakrzepowego zapalenia żył kończyn dolnych:
- brak zapadania się żyły w trakcie jej uciskania,
- obecność przyściennych obszarów o wzmożonej echogeniczności w świetle naczynia,
- brak przepływu w czasie badania dopplerowskiego lub przepływ wieloma wąskimi kanałami między obszarami hiperechogenicznymi, które odpowiadają skrzeplinom wypełniającym światło.

Objawy pośrednie zakrzepicy:
- utrata fazowości przepływu, charakter ciągły przepływu aż do miejsca zakrzepu,
- brak wzmożonego przepływu krwi w czasie uruchomienia pompy mięśniowej lub masażu goleni poniżej miejsca badania,
- rozszerzenie światła żyły.

Rozpoznanie stawia się na podstawie USG i/lub flebografii kończyn dolnych. W badaniu USG z Dopplerem ocenia się żyły biodrowe i udowe na leżąco, a żyłę podkolanową i żyły goleni w pozycji siedzącej i leżącej. Często konieczna jest dodatkowa diagnostyka powikłań zakrzepicy - zatoru tętnicy płucnej i zespołu pozakrzepowego.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych