Zapalenie opłucnej

Zapalenie opłucnej może przebiegać na dwa różne sposoby, jako zapalenie suche i wysiękowe.

Zapalenie suche prowadzi do nawarstwiania się włóknika, które może nie dawać żadnych zmian w badaniach obrazowych. Włóknik odkłada się między dwoma listkami opłucnej i może powodować powstawanie zrostów między nimi. W warunkach prawidłowych oba listki ślizgają się względem siebie luźno i bez oporów. W momencie powstania zrostów listki niejako sklejają się ze sobą a ich przesuwanie się jest utrudnione. Pacjent z szeregiem objawów klinicznych, w badaniach radiologicznych może mieć obraz opłucnej bez zmian.

Zapalenie wysiękowe przebiega z nagromadzeniem się płynu w jamie opłucnej, który może mieć charakter surowiczy, ropny, albo krwisty. Najważniejsza jest ocena ilości i lokalizacji płynu, ponieważ te dwie cechy mają największy wpływ na rozwijające się w przyszłości powikłania, takie jak: zrosty opłucnej, fibrothorax czy pleuritis calcarea. Płyn w opłucnej może także doprowadzić do śmierci.

Najczęściej występuje gruźlicze zapalenie opłucnej, rzadziej mamy do czynienia z zapaleniami pourazowymi (uszkodzenie miąższu płuca niezależnie czy wywołane czynnikami endogennymi czy egzogennymi powoduje napływ komórek zapalnych), nowotworowymi (rozrost komórek z następowym wzrostem limfocytów we krwi) albo powikłaniami ropnia.

Gruźlicze zapalenie opłucnej jest powikłaniem toczącego się obok zapalenia płuc na tle zakażenia prątkami. Częściej przebiega jako zapalenie wysiękowe, płyn może mieć każdy z wyżej wymienionych charakterów. Spotyka się także izolowane gruźlicze zapalenie opłucnej, gdzie nie udaje się uwidocznić żadnych zmian w płucach.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Opłucna » Zapalenie opłucnej