Zapalenie pęcherzyka żółciowego

W przypadku ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego podstawowym badaniem jest USG. Rozpoznanie choroby wymaga znalezienia 4 objawów:
- obecności złogów w pęcherzyku żółciowym,
- nasilenia się bólu w czasie ucisku sondą powłok brzusznych w okolicy pęcherzyka żółciowego,
- zgrubienie ścian pęcherzyka o co najmniej 3 mm,
- wystąpienie obrzęku śródściennego w postaci jednej lub kilku wąskich warstw o wzmożonej echogeniczności.

Dodatkowo stosuje się technikę Dopplera, która pozwala wykazać przekrwienie ściany pęcherzyka żółciowego. Rozpoznanie potwierdza TK. Nieraz można zaobserwować dodatkowe objawy, takie jak wzmożenie kontrastowe tkanek wokół pęcherzyka po dożylnym podaniu środka cieniującego, wynikające z nacieku zapalnego. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego może powikłać się martwiczym zapaleniem, zakażeniem bakteriami gazotwórczymi, ropniakiem pęcherzyka żółciowego oraz perforacją pęcherzyka.

Martwicze zapalenie pęcherzyka żółciowego

Martwicze zapalenie pęcherzyka żółciowego może spowodować rozwarstwienie się ściany pęcherzyka. W USG widoczna jest linijna hiperechogeniczna struktura w świetle pęcherzyka oraz przekrwienie wątroby wokół zapalnego pęcherzyka.

Zakażenie bateriami gazotwórczymi

Zakażenie bateriami gazotwórczymi najczęściej występuje zakażenie bakteriami Clostridium. Dochodzi do gromadzenia się pęcherzyków gazu początkowo ograniczonego jedynie do ściany pęcherzyka żółciowego, potem szerzącego się na zewnątrz. W USG widoczne są pęcherzyki gazu rozpraszające fale ultradźwiękowe, dlatego w trakcie badania struktury anatomiczne tejże okolicy mają niewyraźną morfologię.

Ropniak pęcherzyka żółciowego

Pęcherzyk wypełniony przez ropę ulega znacznemu powiększeniu, a w obrazie USG widoczne są liczne drobne struktury echogeniczne w jego świetle. W TK ropa wykazuje wyższy współczynnik pochłaniania promieniowania niż żółć i to jest podstawą dla różnicowania obu patologii.

Perforacja pęcherzyka żółciowego

Zarówno zapalenie pęcherzyka, jak i jego kamica mogą doprowadzić do perforacji pęcherzyka żółciowego, co jest najgorszym możliwym powikłaniem dla tego narządu. W konsekwencji może powstać ropień około pęcherzykowy lub przetoka (patologiczne połączenie) z przewodem pokarmowym, przez którą do jelita mogą przedostać się kamienie żółciowe i mogą wywołać niedrożność jelita. W badaniu TK widoczny jest gaz w drogach żółciowych.

Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego

Dominujące objawy przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego to obecność złogów w świetle pęcherzyka, zgrubienie ściany pęcherzyka oraz upośledzenie jego kurczliwości. W świetle pęcherzyka mogą odkładać się sole wapnia.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Pęcherzyk żółciowy » Zapalenie pęcherzyka żółciowego