Zator żylny

Zatorowość jest powstaniem częściowego lub całkowitego zamknięcia naczynia czopem stałym (skrzepliny opisana wyżej, fragmentu tkanki - tłuszczowej, trofoblastu zarodkowego, nowotworowej) lub pęcherzem gazu (powietrzem, azotem). Jest to choroba ostra, nagła o gwałtownym przebiegu.

W USG świeża zakrzepica charakteryzuje się osłabioną echogenicznością. Zator gazowy rozprasza fale ultradźwiękowe i daje jasną smugę ciągnącą się za sobą. Przemiany w obrębie zatoru, typu włóknienie i zwapnienie, powodują wzrost echogeniczności zmiany („świecenie” na obrazie) oraz nierównomierny rozkład echa wewnątrz zmiany. USG z użyciem Dopplera uwidacznia zaburzenie krążenia przed zatorem i za nim.

W arteriografii obserwuje się obecność zwężenia lub niedrożność naczynia przy jednoczesnym braku krążenia obocznego.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Zator żylny