Ziarniniak kwasochłonny

Ziarniniak kwasochłonny charakteryzuje się rozrostem elementów siateczkowo-histiocytowych z leukocytami kwasochłonnymi i komórkami olbrzymimi.

Zmiany są najczęściej jednoogniskowe do okresu dojrzewania, a u dorosłych dominują zmiany mnogie. Mogą pojawić się wszędzie: w kościach długich, w kościach pokrywy czaszki, w kręgosłupie i żebrach. Powstają owalne centralne ubytki struktury kostnej (bez sklerotycznego odgraniczenia ze strony śródkościa). W części trzonowej tworzą się cebulkowate nawarstwienia (podobne do tych, które tworzą się w mięsaku Ewinga). Kora ulega znacznemu pogrubieniu. Może dojść do skompresowania kręgów z zagęszczeniem ich struktury, bez towarzyszących zmian w krążkach międzykręgowych.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Ziarniniak kwasochłonny