Złamania żeber

Złamania żeber należą do najczęstszych urazów klatki piersiowej. Ze względu na lokalizację złamaniu przeważnie ulegają żebra w części środkowej i dolnej klatki piersiowej, a więc żebra od 4 do 10. Z umiejscowieniem owych złamań związane są ewentualne powikłania. Na poziomie żeber 6-10 po prawej stronie znajduje się wątroba, po stronie lewej zaś - śledziona. Złamanie dotyczące tej okolicy wiąże się z możliwością uszkodzenia tych narządów co może skończyć się groźnym dla życia krwotokiem.

Do złamania górnych żeber dochodzi przeważnie przy ciężkich urazach klatki piersiowej połączonych ze złamaniem kości obręczy kończyny górnej. Urazy takie często przebiegają z uszkodzeniem narządów klatki piersiowej. Najczęstszym powikłaniem urazu tej okolicy jest przebicie płuca będące bezpośrednim zagrożeniem życia.

Podstawowym badaniem w diagnostyce złamań jest zdjęcie przeglądowe RTG. Złamanie widoczne jest zazwyczaj jako przerwanie ciągłości kości, czasem również z wyraźnym przemieszczeniem się obu fragmentów względem siebie. W okolicy złamania w tkankach miękkich może powstać krwiak powodujący pogrubienie opłucnej ściennej i jej uwypuklenie. Nie zawsze jednak udaje się uwidocznić patologię, szczególnie gdy linia złamania przebiega prostopadle do linii padania promieniowania rentgenowskiego. Z tego względu zdjęcia żeber wykonuje się w rzutach skośnych u pacjenta w pozycji leżącej.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Złamania żeber