Zmiany śródmiąższowe płuc

Zmiany śródmiąższowe to: zgrubienia, zwłóknienia lub nacieki komórkowe w podścielisku (tkance łącznej międzyzrazikowej, okołonaczyniowej, okołooskrzelowej). Przyczyny pojawienia się tej patologii mogą być związane z chorobami sercowo-naczyniowymi (obrzęk śródmiąższowy, zastój w krążeniu małym), z chorobami płuc (zapalenia płuc śródmiąższowe, nowotwory, sarkoidoza, pylica) oraz choroby ogólnoustrojowe, autoimmunologiczne oraz przebiegające z upośledzeniem odporności.

Zagęszczenia śródmiąższowe mogą być uwidocznione pod postacią zmian siateczkowatych, guzowatych lub pasmowatych. Zmiany siateczkowate, zgodnie z nazwą przypominają siateczkę, tzn. cienkie, linijne pasma krzyżujące się między sobą zostawiając małe oczka. Zazwyczaj usytuowane są przywnękowo lub w dolnych płatach płuca. Zmiany guzkowate widoczne są jako uogólniony wysiew drobnych okrągłych cieni. Różnica między zmianami pasmowatymi, a siateczkowatymi polega na tym, że w przypadku tych pierwszych kąty krzyżowania się linii są mniejsze, a cienkie linie (pasma) pojedyncze lub skupione w grupach tworzą bardziej uporządkowany obraz.

Zmiany w tkance śródmiąższowej zbudowane są z bliznowatej tkanki łącznej. Tkanka ta tworzy się w konsekwencji gojenia się procesów chorobowych i pozostawia „ślad” po procesach zapalnych. Budowa bliznowatej tkanki łącznej jest inna niż prawidłowego zrębu płucnego i zmiana tych właściwości pociąga za sobą określone konsekwencje, takie jak: rozstrzenie oskrzeli czy zmniejszenie objętości tkanki płucnej, które razem dają obraz marskiego płuca.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Zmiany śródmiąższowe płuc