Zmiany włókniste opłucnej

Włóknienie jest procesem „zamykającym” wiele procesów chorobowych płuc i opłucnej. Jest oznaką gojenia się ran i zapalenia, nie jest jednak dobrym znakiem i wiąże się z szeregiem powikłań. Może mieć mniejsze i większe nasilenie. Włóknienie może przebiegać pod postacią wymienionych schorzeń.

Zrosty opłucnej

Zrosty opłucnej najczęściej występują jako powikłanie obecności płynu w opłucnej lub podczas procesu zwrotnego wchłaniania się płynu. W obrazie RTG powodują utratę ostrości zarysów przepony oraz zacienienie kąta przeponowo-żebrowego (ostrego trójkąta widocznego po obu stronach klatki piersiowej w rzucie przednio-tylnym, którego boki stanowią: płuco, przepona, ściana klatki piersiowej). Zrosty pociągają przeponę ku górze i upośledzają jej ruchomość.

Fibrothorax

Fibrothorax stanowi najczęściej powikłanie ropnia, ale także płynu w opłucnej. Na zdjęciu RTG widoczne są zgrubienia i zrosty opłucnej otaczające niejako płaszczem niemal całe płuco (uogólnione zacienienie). Prowadzą one do zmniejszenie objętości i przejrzystości strony klatki piersiowej zajętej procesem chorobowym. Obserwuje się także zwężenie międzyżebrzy i uniesienie przepony ku górze po chorej stronie oraz przesunięcie śródpiersia na tę stronę.

Pleuritis calcarea

W konsekwencji zapalenia opłucnej powstają nawarstwienia włóknikowe, które następnie tworzą rozległe płaszczyznowe zgrubienia opłucnej. W obrębie tych zgrubień odkładają się złogi wapnia, dając charakterystyczny obraz porównywany z mlecznymi łatami.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Opłucna » Zmiany włókniste opłucnej