Zmiany zapalne jelita cienkiego

Zmiany zapalne jelita cienkiego:

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Diagnostykę choroby Leśniowskiego-Crohna rozpoczyna się od badania USG, w którym widoczne jest pogrubienie ściany jelita. Dalej wykonuje się badanie dwukontrastowe, które daje swoisty obraz, ale nie pozwala na różnicowanie nasilenia zmian. Udaje się uwidocznić obrzęk błony śluzowej, owrzodzenia i zgrubienia guzowate tworzące obraz „kocich łbów”. Skrajnie można spotykać wielkie owrzodzenia, obejmujące nawet wszystkie elementy ściany jelita.

Cechą charakterystyczną jest przeplatanie się zmian patologicznych z obszarami całkowicie zdrowymi. Powstają przetoki, odcinkowe naprzemienne zwężenia i rozdęcia jelita. Dochodzi do włóknienia jelita. Perforacje i przetoki mogą przebijać do sąsiadujących pętli jelita, pęcherza moczowego, macicy, a nawet przez powłoki brzuszne. Jeżeli badanie dwukontrastowe nie pozwala rozpoznać patologii wykonuje się TK.

Zapalenie wyrostka robaczkowego

W przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego badaniem o najlepszej czułości i swoistości oraz skuteczności jest USG. Zapalenie wyrostka widoczne jest w nim pod postacią obrzęknięcia ściany błony śluzowej. Poszukuje się również powikłań: ropni, perforacji i zapalenia otrzewnej.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Jelito cienkie » Zmiany zapalne jelita cienkiego