Zwapnienia płuc

Zwapnienia są to ziarniste złogi zbudowane z odkładających się w tkance soli wapnia. Niezależnie od lokalizacji oraz tkanki w której występują, zwapnienia dają bardzo charakterystyczny obraz. Są dobrze widoczne zarówno w RTG, jak i TK jako jasno wysycone ziarna. Trudno jest w takim wypadku odróżnić w jakiej tkance powstały owe zwapnienia i zazwyczaj jedynie lokalizacja pozwala je między sobą różnicować. Mogą występować niemal wszędzie: w samej tkance płucnej, w opłucnej, ścianach tchawicy i oskrzeli oraz w naczyniach krwionośnych i węzłach chłonnych.

Zwapnienia należy różnicować także w zależności od lokalizacji i przebiegu choroby zarówno jako stan patologiczny, jak i fizjologiczny. Mogą się one bowiem pojawiać z wiekiem w obrębie chrząstek (żeber, tchawicy, dużych oskrzeli) oraz w łuku aorty jako obraz naturalnego procesu starzenia się. Przyczyn powstawania zwapnień jest bardzo wiele, poczynając od najczęstszej gruźlicy, przez pylice, zawał płuca, krwiaka, sarkoidozę po zakażenia pasożytnicze.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Zwapnienia płuc