Zwężenie tętnic nerkowych

Tętnice nerkowe odchodzą od aorty brzusznej i dopiero na wysokości wnęk nerek dzielą się na gałęzie zaopatrujące poszczególne segmenty nerki. Prawidłowym wariantem anatomicznym jest unaczynienie nerki przez więcej niż jedną tętnicę nerkową.

Zwężenie tętnic nerkowych najczęściej rozwija się na podłożu miażdżycowym i zazwyczaj dominuje po jednej stronie. Rzadziej powstaje w przebiegu zwyrodnienia włóknisto-mięśniowego. Zwężenie tętnicy nerkowej prowadzi nie tylko do następstw miejscowych związanych z niedokrwieniem nerki, ale także do następstw ogólnoustrojowych takich jak nadciśnienie tętnicze (naczyniowo-nerkowe).

Następstwa nerkowe zwężenia tętnicy nerkowej są związane z nieodwracalnym uszkodzeniem struktury nerki i w konsekwencji upośledzenia jej czynności. Badania diagnostyczne mają na celu ocenę obecności zwężenia, jego umiejscowienia oraz jego konsekwencji hemodynamicznych. Jeżeli jest to możliwe zawsze próbuje się dociec etiologii choroby.

Jako pierwsze badanie przesiewowe wykonuje się USG. Pozwala ono (szczególnie jeżeli funkcja nerki jest upośledzona) na jednoczesną ocenę miąższu i stanu naczyń nerkowych. Konieczne jest określenie wskaźnika RAR. Za zwężeniem zmniejsza się prędkość przepływu krwi, co prowadzi do przewlekłego niedokrwienia narządu i w konsekwencji zmniejszenia jego ogólnych wymiarów.

Arteriografia nerkowa jest o tyle lepsza od badania USG, że pozwala na bieżąco różnicować zmiany miażdżycowe ze zwyrodnieniem włóknisto-mięśniowym oraz w razie potrzeby daje możliwość przeprowadzenia zabiegu rozszerzenia tętnicy. Klasyczna arteriografia nerkowa polega na wprowadzeniu cewnika do aorty brzusznej i podaniu środka cieniującego w miejscu odejścia tętnicy nerkowej. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna różni się dożylnym podaniem środka cieniującego. Jest ona lepsza dla pacjenta, ponieważ jest mniej inwazyjna.

W przypadkach wątpliwych wykonuje się spiralną tomografię komputerową, która ma skuteczność porównywalną do angiografii.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Zwężenie tętnic nerkowych