Zwężenie tętnicy

Podczas diagnostyki zwężenia tętnicy ocenie podlega stan morfologiczny ściany naczynia, wygląd brzegów wewnętrznych oraz zmiany hemodynamiczne jakie w nim zachodzą. Za zwężeniem przepływ może zmieniać charakter, może być niejednostajny i turbulentny (wzburzony, z prądami zwrotnymi). Za zwężenie tętnic najczęściej odpowiada miażdżyca, rzadziej zapalenie tętnic lub zwyrodnienie włóknisto-mięśniowe.

Miażdżyca prowadzi do powstania wieloogniskowych zmian, często jednych przy drugich w tym samym naczyniu, prowadzących do zwężenia naczynia i zniekształcenia jego powierzchni wewnętrznej. Sama miażdżyca wynika z gromadzenia się lipidów pod śródbłonkiem w ścianie naczynia razem z komórkami układu immunologicznego i wtórnym rozrostem fibroblastów w podścielisku. Dochodzi również do powstania odczynu ze strony otaczających tkanek, w odpowiedzi na stan zapalny naczynia, pod postacią obrzęku, krwotoków i mikrozawałów.

W zaawansowanej miażdżycy odczyn powstaje także ze strony krwi, kiedy blaszka miażdżycowa ulega uszkodzeniu i zostaje zdarty śródbłonek naczyniowy, a „naga” tkanka powoduje powstawanie przyściennych zakrzepów. Najstarsze blaszki cechuje rozległe zwapnienie i zwłóknienie, które doprowadza do trwałego twardego zwężenia światła tętnicy.

Zapalenie tętnicy prowadzi do powstania obrzęku okołonaczyniowego, nacieku z komórek odpornościowych oraz martwicy tkanek, które ostatecznie zwężają światło tętnicy.

Zwyrodnienie włóknisto-mięśniowe polega na trwałej patologicznej przebudowie i zmianie architektoniki ściany naczynia, poczynając od przerostu tkanki mięśniowej do rozległego zwłóknienia naczynia.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Zwężenie tętnicy